Lekcja literatury na UMCS

9 stycznia grupa uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie brała udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach współpracy ze szkołami partnerskimi.

II LO w Lubartowie już od 10 lat współpracuje z Instytutem Filologii Polskiej UMCS. Tym razem z zaproszenia uczelni skorzystały klasy I i oraz III c, realizujące rozszerzenie programowe z języka polskiego. Uczniowie na UMCS przybyli pod opieką Agnieszki Opolskiej, Anny Kowalskiej oraz Łukasza Wasyluka.

Spotkanie „Lekcja literatury. Gombrowicz czyta Słowackiego” rozpoczęło się powitaniem gości przez władze uczelni. Mieliśmy także przyjemność być świadkami występu artystycznego przygotowanego przez Natalię Wilk (wokal) i Tomasza Momota (fortepian). Funkcjonowanie szkoły i lekcję literatury w ujęciu Gombrowiczowskim przypomnieli przybyłym gościom aktorzy Teatru Provisorium.

Następnym i jednocześnie głównym punktem programu był dwugłos o twórczości Juliusza Słowackiego i Witolda Gombrowicza pod tytułem „Czy zachwyca?” prowadzony przez prof. dra hab. Arkadiusza Bagłajewskiego i dra hab. Aleksandra Wójtowicza, którzy przybliżyli nam twórczość pisarzy, wspartą o głębokie konteksty literackie i historyczne. Wykładowcy wyeksponowali publiczności w niezwykle ciekawy sposób sylwetki dwóch wielkich twórców narodowych. Potwierdziła się teza, że od formy nie ma ucieczki, a uciekając od niej, można stać się Juliuszem Słowackim swoich czasów. Czy ich twórczość nas zachwyca? Nie musi. Ważne, żeby wzbudzała w nas refleksję, a to na pewno robi.

Kolejną atrakcją, przygotowaną przez studentów z koła naukowego filologii polskiej UMCS, było zapoznanie z wynikami literackiej ankiety, a następnie odbył się „Wielki Test o Juliuszu Słowackim”. Tegoroczni maturzyści z klasy III c wzięli zaś udział w warsztatach, stanowiących powtórkę z lektury „Ferdydurke”.

Spotkanie na UMCS-ie było cenną, a także bardzo przyjemną lekcją. Dzięki niemu mogliśmy uporządkować, a także poszerzyć swoją wiedzę na temat Juliusza Słowackiego i Witolda Gombrowicza. Warto było wejść w nowy rok i pożegnać ubiegły właśnie taką lekcją literatury, gdyż w 2019 roku obchodzone były rocznice związane z biografią tych dwóch twórców. Zdobytą wiedzę na pewno wykorzystamy na lekcjach języka polskiego oraz (oby!) na egzaminie maturalnym.

Kinga Cybul, kl. III c / II LO