Lekcja na 12 gwiazdek

8 grudnia br., z inicjatywy Pana Adama Sabata, uczniowie klasy II i z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie uczestniczyli online w warsztatach „Lekcja na 12 gwiazdek”.

Jest to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne Absolwent, działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Celem tej akcji edukacyjnej jest pogłębianie wiedzy młodych ludzi o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wymiaru członkostwa Polski w UE. Zajęcia metodą online przeprowadziły panie: dr Natalia Białek, ekspert ds. integracji europejskiej,  oraz Karolina Palimąka, młodzieżowy animator.

Warsztaty rozpoczęły się rozmową o korzyściach, jakie daje nam członkostwo w UE, natomiast kolejna część spotkania dotyczyła zmian klimatu – tematu wszystkim nam dobrze znanego i ostatnio coraz szerzej omawianego w przestrzeni publicznej. Nasza dyskusja skoncentrowała się na przyczynach i skutkach zmian klimatycznych oraz opisaniu znanych nam sposobów, które pozwalałyby na ochronę klimatu oraz poprawienie jego jakości.

Zwieńczeniem teoretycznej części spotkania była praca w grupach, którą wykonywaliśmy przez pozostałą część zajęć. Polegała ona na opracowaniu odpowiedzi na pytania zadane poszczególnym zespołom, a za materiał pomocniczy, pozwalający nam zgłębić problem, posłużyły nam broszury przesłane online przez panie prowadzące.

„Lekcja na 12 gwiazdek” to warsztaty, które są niecodzienną i cenną lekcją pozwalającą poszerzyć wiedzę m.in. na temat działań podejmowanych przez Unię Europejską w celu ochrony klimatu. To wirtualne spotkanie skłoniło nas również do głębszych refleksji nad wpływem zmian klimatycznych na nasze nie tak odległe życie i stanowiło  dla każdego z nas  zachętę do podjęcia, czasem prostych i codziennych, działań, które mogą mieć  korzystny wpływ na klimat.

Aleksandra Zbiciak