Lekcja wychowania obywatelskiego w II LO

W najbliższym czasie czekają nas kolejne wybory . Tym bardziej cenną jest inicjatywa, z którą wyszło Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu oraz posłanka Joanna Mucha. Chcąc przybliżyć historię, zasady funkcjonowania oraz tryb pracy obecnego Sejmu RP, w wybranych szkołach w całej Polsce przeprowadzany jest Konkurs Wiedzy o Sejmie.

Wydarzeniem, które odbywało się w naszej szkole opiekował się Jakub Wróblewski oraz dyrektor Biura Poselskiego Joanny Muchy Sławomir Jawor. 12 marca w II LO odbyło się spotkanie młodzieży naszej szkoły przygotowanej przez Adama Sabata z pracownicami Kancelarii Sejmu, które przybliżyły historię budynku sejmu, tryb pracy, zadania i warunki funkcjonowania sejmu obecnej kadencji. Następnie uczniowie naszej szkoły zmierzyli się z testem sprawdzającym wiedzę na temat funkcjonowania naszego parlamentu.

Trzech laureatów konkursu zostało uhonorowanych bardzo cennymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Marszałka Sejmu Szymona Hołownię, posłankę Joannę Muchę oraz Kancelarię Sejmu RP. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki związane  z Sejmem RP. Należy podkreślić, że  uczeń Dawid Górny który zajął I miejsce osiągnął maksymalną liczbę punktów, co wymagało od niego nie tylko precyzyjnej, bezbłędnej wiedzy, ale też dobrego rozeznania w obecnej sytuacji społeczno –  politycznej. Miejmy nadzieję, że ta cenna inicjatywa zaowocuje zaangażowaniem młodzieży w życie polityczne i poprawi kulturę polityczną Polaków.

Adam Sabat