Lekcja z ZUS w II LO

Ciekawa lekcja została zorganizowana 14 listopada w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie w ramach projektu dla szkół ponadgimnazjalnych „Lekcje z ZUS”.

Z inicjatywy Elżbiety Mizio, nauczycielki podstaw przedsiębiorczości, warsztaty dla uczniów II LO poprowadzili: Edyta Janicka, kierownik Inspektoratu ZUS w Lubartowie oraz Maciej Raszewski, naczelnik Wydziału Obsługi Klientów ZUS w Lublinie. W szkoleniu wzięli udział uczniowie z klas Ie i IIe. „Lekcje z ZUS” to projekt autorski Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, której etap szkolny odbędzie się 28 listopada 2016 r.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
II LO
3-104-65-4

1-13