Lekcje z doradcą zawodowym

W ramach „Porozumienia o współpracy” zawartego w dniu 19.05.2022r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Lubartowie i Regionalnym Centrum Edukacji zawodowej w Lubartowie, w terminie 18.10.2022-27.10.2022 odbywa się cykl spotkań uczniów klas kończących edukację w roku szkolnym 2022/2023 z doradcami zawodowymi- Małgorzatą Matyjaszczyk i Aleksandrą Prażmo.

W trakcie realizowanych spotkań uczniowie mają możliwość zapoznania się z prawami i obowiązkami osób bezrobotnych, przebiegiem procesu rejestracji w PUP oraz rodzajem świadczeń przysługujących osobom bezrobotnym. Zdobywają wiedzę na temat form pomocy realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy tj. m.in. szkolenia, staż, dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie.  Poznają instytucje, które mogą wesprzeć ich w planowaniu kariery zawodowej oraz w skutecznym starcie na rynku pracy. Doradcy zawodowi informują o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, zawodach przyszłości, zawodach deficytowych i nadwyżkowych. Młodzież ma też możliwość zapoznania się ze stronami internetowymi zawierającymi przydatne informacje dla osób aktywnie poszukujących zatrudnienia.

Organizowany cykl spotkań z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie ma na celu przygotowanie młodzieży do debiutu na rynku pracy, promocję działań realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz ułatwienie dostępu do informacji przydatnych przy poszukiwaniu pracy.

Opracowała: Małgorzata Matyjaszczyk