Lekcje z ZUS-em w II LO

O tym, że najlepiej uczyć się poprzez praktyczne ćwiczenia, wszyscy dobrze wiemy, dlatego w listopadzie w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości odbyły się w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie warsztaty „Lekcje z ZUS-em. Ubezpieczenia społeczne w Polsce”.

Warsztaty dla uczniów klas pierwszych po gimnazjum poprowadził Krzysztof Piskorz, koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji w oddziale ZUS w Lublinie.

Prowadzący opowiadał licealistom o funkcjonowaniu ZUS-u i o stereotypach z nim związanych. Tłumaczył, skąd wynika negatywne nastawienie społeczeństwa do tej instytucji, a za główny powód podał niewiedzę, chociaż aż ok. 15 mln Polaków podlega ubezpieczeniom społecznym. Podczas warsztatów i dyskusji uczniowie dowiedzieli się, komu przysługuje ubezpieczenie, na jakich podstawach jest wypłacane i jakie są rodzaje składek. Krzysztof Piskorz przywołał również historię wprowadzenia ubezpieczeń, którą rozpoczął w Europie Otton von Bismarck w XIX w.

Zajęcia poprowadzone przez pracownika ZUS-u wzbudziły duże zainteresowanie wśród młodzieży. Z pewnością była to dla nich ważna lekcja przedsiębiorczości, dzięki której w przyszłości będą mogli świadomie podjąć decyzję odnośnie własnych ubezpieczeń społecznych.

„Lekcje z ZUS-em” zorganizowała dla młodzieży Urszula Żurawska, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w II LO.

Weronika Ostrowska, kl. I c