Licealiści w konkursach i olimpiadach

logo-2LOW ostatnich dniach w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie zorganizowano wiele konkursów przedmiotowych, które z jednej strony ożywiają życie Szkoły, a z drugiej wpływają na rozwój zainteresowań uczniów.

 5 grudnia był szkolny etap Olimpiady Przedsiębiorczości, w którym wzięły udział 24 osoby. Uczniowie odpowiadali na 50 pytań testowych. Pierwsze miejsce zajął Radosław Sawicki (2f), drugie Roksana Barszczyk (1b), trzecie Piotr Guz (1a). Organizatorem etapu szkolnego Olimpiady była Elżbieta Mizio. 29 listopada miał miejsce etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej, organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmiało: „Męczennicy XX wieku -świadkowie wiary”. Jej celem jest zapoznanie uczniów z historią i świadectwem wiary męczenników XX wieku, ich życiem, działaniem i wpływem na sytuację i przemiany społeczno-kulturowe Europy i świata. W pierwszym etapie udział wzięło 18 uczniów z klas pierwszych i drugich. Uczniowie przygotowali się do zawodów pod opieką ks. Mariusza Karczmarczyka oraz Teresy Kwiecień. Po wstępnej ocenie zwycięzcami zostali i do etapu II (diecezjalnego) zakwalifikowali się uczniowie: Natalia Marciniak z klasy 2G oraz Mateusz Lisek z 1H. Prace uczniów zostały przesłane do Komitetu Diecezjalnego Olimpiady. 10 grudnia w pierwszym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Masters Tournament – Discover Canada 2014” wzięło udział 29 uczniów z klas pierwszych i drugich. Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na 120 pytań testowych sprawdzających ich wiedzę z zakresu znajomości gramatyki, leksyki a także wiedzy o Kanadzie. Tego samego dnia odbyły się eliminacje etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Bankach, a 19 grudnia ruszają w „Trójce” eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego. Nauczyciele dziękują uczestnikom za udział, a zwycięzcom gratulują i trzymają kciuki za sukcesy w kolejnych etapach konkursów.