Licealiści w wirtualnej podróży do Euroazji

 

Grupa uczniów II LO wzięła udział w wirtualnym spotkaniu z panem Krystianem Pachuckim-Włosek, przewodniczącym Koła Naukowego „Eurazja” z Uniwersytetu Jagiellońskiego i pasjonatem krajów Azji Środkowej, który bardzo chętnie angażuje się w organizowanie konferencji, dyskusji czy szkoleń dla zainteresowanych odkrywaniem uroków tego regionu. Podróżnik przeprowadził na platformie Microsoft Teams warsztaty pt. „Analiza gospodarcza państw Azji Centralnej”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, i to nie tylko tej z klas z rozszerzeniem z geografii.

Pan Krystian zapoznał uczestników spotkania z polityczno-gospodarczą sytuacją kilku państw Azji Centralnej: Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu. Scharakteryzował bogactwa naturalne, jakie oferują te kraje, i związany z nimi rozwój sektora naftowo-gazowego, który jest motorem napędowym wzrostu gospodarczego np. Kazachstanu czy hydroenergetyki w Tadżykistanie. Licealiści dowiedzieli się, że mimo posiadania bogactw naturalnych kraje te pogrążone są w kryzysie, a to głównie za sprawą korupcji. Poruszona została również kwestia pracy nieletnich, którzy w trakcie trwania zajęć lekcyjnych zmuszani są do pracy w polu przy zbiorach bawełny. Problem ten dotyczy również urzędników państwowych, którzy mają jednak szansę, za opłatą stu dolarów, uniknąć ciężkiej, fizycznej pracy.

Prowadzący zajęcia uświadomił młodzieży, jak ogromny wpływ na politykę krajów Azji Centralnej ma do dziś dnia Rosja, która traktuje je jak część swojego świata i największy rynek pracy.  Związek elit politycznych z Rosją ma charakter  biznesowy, dlatego krajom tym trudno jest uwolnić się od wpływów mocarstwa. Rosja wciąż ma na celu umacnianie lokalnych reżimów i tym samym zmniejszanie potencjału demokratyzacji ustroju tych państw.

Zaskakujący był dla młodzieży fakt, iż państwa Azji Centralnej mają bogate złoża energetyczne, są korytarzem bezpieczeństwa energetycznego dla Chin czy obszarem tranzytowy między Wschodem a Zachodem, a jednak nie potrafią one odciąć się od Rosji i stworzyć własnych systemów rządownictwa. Obecnie Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone pomagają państwom Azji Centralnej inwestując w rozbudowę infrastruktury technicznej, tym samym zwiększają jednak własne wpływy w tym regionie.

Spotkanie licealistów z panem Krystianem Pachuckim-Włosek z pewnością przyczyniło się do poszerzenia wiedzy młodzieży, skłoniło do refleksji nas geopolityczną sytuacją Euroazji oraz rozbudziło pragnienie podróży do tych dalekich i egzotycznych dla nas krajów.