Licealista ze stypendium

30 listopada w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród 233 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego znalazł się uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie – Przemysław Podleśny.

W imieniu p. Premier Beaty Szydło i p. Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej gratulacje i dyplom stypendysty przekazali uczniowi wojewoda Robert Gmitruczuk oraz kurator oświaty p. Teresa Misiuk.

Przemek to uczeń wybitny, o którego osiągnięciach pisaliśmy już niejednokrotnie. Przypomnijmy najważniejsze: najwyższa średnia w szkole, dwa indeksy na AGH z matematyki i fizyki, zwycięstwo w międzynarodowym konkursie fizycznym „Lwiątko” zwycięstwa w  ogólnopolskich konkursach matematycznych: Kangur, MAT, PANGEA, finalista wojewódzkich olimpiad z chemii, fizyki, matematyki i informatyki. Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, uczestnik wykładów i laboratoriów dla studentów fizyki UMCS.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Materiał: II LO


p-podlesny-2

93c3eec413bf6a03b50ef7b1c1e7ca17cdfef48bd687b7b25096c18babbc31da