Liciński po raz 31

Lubartowski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w 31 edycji Konkursu Literackiego  im. Ludwika Stanisława Licińskiego, młodopolskiego poety i prozaika urodzonego w Lubartowie.

Konkurs ma charakter miejski i jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Lubartowa.   Prace konkursowe należy przesyłać do 30 października.
Trzeba podać imię i nazwisko autora oraz nazwę szkoły i klasę. Organizatorzy liczą na indywidualne zaangażowanie uczniów i pomoc nauczycieli, rodziców. Teksty powinny być oryginalne, do 3 stron maszynopisu. Premiowane będą utwory poruszające temat związany ze szkołą, kolegami i koleżankami. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 24 listopada o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury.  Każdy uczestnik otrzyma dyplom i upominek książkowy. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 81 855 -22-42, w godzinach pracy LOK, druki zgłoszeń na www.loklubartow.pl