Lider wiedzy i ochrony środowiska z RCEZ

Okazuje się, że wcale nie trzeba jechać daleko, aby mieć możliwość obejrzenia pięknych terenów i naturalnych krajobrazów. Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, pod opieką Barbary Smerdel i Katarzyny Malczewskiej, uczestniczyli w pieszej wycieczce krajoznawczej wzdłuż doliny rzeki Wieprz. Cała trasa wędrówki została opracowana i przygotowana przez uczennicę Karolinę Bartkowicz.

Wycieczka klasy 4 TEk, która odbyła się w 27 września 2021 r., to część Programu Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a jego współorganizatorem – Kuratorium Oświaty w Lublinie. Jednym z zadań programu jest przygotowanie projektu autorskiego ścieżki dydaktycznej w swojej okolicy, uwzględniającej walory przyrodnicze. Karolina Bartkowicz, zaprosiła swoje koleżanki i kolegów do zwiedzenia trasy, która rozpoczynała się na terenie szkoły, biegła przez ulice Krzywe Koło i Mickiewicza, a następnie zatrzymywała przy kapliczce upamiętniającej mieszkańców poległych w powstaniu styczniowym. Dalej trasa prowadziła przez łąki do mostu dla pieszych na rzece Wieprz. Wędrując wzdłuż rzeki, uczestnicy wycieczki dotarli do miejscowości Chlewiska. Po drodze Karolina opowiadała o ciekawych osobliwościach rzeki i żyjących na tym obszarze chronionych gatunkach ptaków i zwierząt. Nie zapomniała pokazać także zakoli rzeki i starorzeczy. Ponad 2,5 kilometrowa trasa to tylko część atrakcji, jakie czekały na młodzież tego dnia. Uczniowie uporządkowali trasę wycieczki, kontynuując akcję „Myślę, więc nie śmiecę”. Ostatnią punktem wycieczki była integracja klasy i wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Katarzyna Malczewska