Limit środków z PUP dla zakładających firmy wyczerpany

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie informuje, iż z powodu dużej ilości złożonych wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2023roku został wyczerpany.


W sytuacji, gdy pojawią się dodatkowe środki PUP ma poinformować o tym fakcie na swoich stronach. Urząd przypomina jednocześnie o możliwości korzystania z pozostałych form aktywizacji tj. doposażenie stanowiska pracy, prac interwencyjnych, staży, szkoleń, bonów na zasiedlenie i in. przewidzianych Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które są realizowane na bieżąco.