List Otwarty

Kupcy Targowiska Miejskiego w Lubartowie z wielką nadzieją przyjęli zmianę stanowiska Pana Burmistrza w sprawie dalszych losów targowiska. Pan Burmistrz dał temu wyraz  informując o tym Kupców podczas XXVIII sesji Rady Miasta za pośrednictwem regionalnych mediów (TV LUBLIN i Radio Lublin). Dzień później Pańskie słowa przytoczył także lokalny tygodnik Lubartowiak (nr 8 z dnia 26.02.2009r.).
 Panie Burmistrzu, choć zaskoczeni nagłą zmianą Pańskiej decyzji, uważamy że stało się dobrze. Wierzymy, że w nowym postanowieniu wytrwa Pan do zakończenia rewitalizacji Rynku II. Wnioskujemy, iż nasze argumenty, które popierają mieszkańcy Lubartowa, przekonały także Pana i pod ich wpływem przychylił się Pan do naszych postulatów. Działaniem tym potwierdził Pan, że rozwiązanie najbardziej palących problemów naszego miasta, za skutecznym pośrednictwem mediów (za co tym ostatnim dziękujemy), jest możliwe. Mamy nadzieję, iż dotrzymując słowa danego nam za pośrednictwem prasy udowodni Pan, że potrafi się Pan wznieść ponad podziały.
 Ze swojej strony deklarujemy nasze poparcie, przy realizacji projektu Rewitalizacja Rynku II i na czas remontu terenu placu targowego wyrażamy zgodę na udostępnienie połowy placu w celu przeprowadzenia prac budowlanych. Na drugiej połowie będziemy kontynuować działalność gospodarczą. Zachęceni postawą Pana Burmistrza natychmiast przystępujemy do wykonania nowej wizualizacji terenu targowiska. Wizualizację wykonamy ze środków własnych ? Kupców. By ustrzec się uchybień liczymy na współpracę Pana Burmistrza i jego doświadczonych urzędników. Przed nami wspólne konsultacje m. In. Z konserwatorem zabytków, uzgodnienia techniczne, wizyty u architekta.
 Panie Burmistrzu, Pańska postawa wpłynie zapewne na stanowisko kilkunastu radnych, którzy negatywnie wyrażali się o dotychczasowej lokalizacji targowiska.
 Chcemy podkreślić, że naszym celem nie jest zbijanie komuś kapitału politycznego. Nasze działanie wynika z troski o miejsca pracy i ekonomiczny byt naszych rodzin.

       Z poważaniem:
     Kupcy z Targowiska Miejskiego w Lubartowie