Listy, które mogą zmienić życie

Na początku grudnia II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie zorganizowało w swoich murach Maraton Pisania Listów, włączając się tym samym w międzynarodową akcję organizowaną pod patronatem Stowarzyszenia Amnesty International w obronie fundamentalnych praw każdego człowieka. Inicjatywa ta ważna jest dla Polaków, szczególnie w kontekście Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, który obchodzony jest 13 grudnia w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Maraton Pisania Listów to wydarzenie stwarzające wyjątkową okazję do poznania rzeczywistej sytuacji praw człowieka na świecie. W wielu krajach są one wciąż łamane, a ofiary nie mają możliwości obrony oraz nie mogą liczyć na sprawiedliwe traktowanie. Amnesty International identyfikuje osoby, które są zagrożone lub potrzebują solidarności i sprawiedliwości, a następnie aktywiści organizują różnego rodzaju wydarzenia, podczas których pisane są listy w obronie pokrzywdzonych. W ten sposób udało się poprawić warunki życia wielu więźniów i więźniarek, a niektórzy z nich odzyskali wolność.

Maraton w II LO rozpoczął się krótką częścią artystyczną przygotowaną przez uczennice pod kierownictwem p. Pawła Pasikowskiego. Następnie prowadzący tę akcję przybliżyli wszystkim zebranym ideę Maratonu. Materiały edukacyjne pozwoliły uczestnikom inicjatywy dokładnie zapoznać się z historiami poszczególnych bohaterów, w obronie których pisano listy podczas tegorocznego Maratonu.

Młodzież II LO, nauczyciele, przedstawicielka rady rodziców pani Aneta Kaczor, goście z ZS nr 2 w Lubartowie i przedstawiciele Społecznej Szkoły Muzycznej: pani dyrektor Marta Migal oraz Elżbieta Michałowska, napisali olbrzymią ilość listów. Trafią one do placówek dyplomatycznych państw, z których pochodzą bohaterowie tegorocznej akcji, a my mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do

poprawy ich sytuacji.