Literackie i plastyczne sukcesy uczniów RCEZ

Uczniowie RCEZ zostali docenieni w wojewódzkim konkursie literackim i plastycznym „Mój Anioł”.

IX Wojewódzki Konkurs Literacki i Plastyczny „Mój Anioł” był organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Starosty Krasnostawskiego.
Karol Borzęcki z klasy II Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik mechanik nagrodzony został za opowiadanie zatytułowane „Aniołowie”. W kategorii plastycznej nagrodę uzyskał Patryk Panek z klasy II Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik elektronik za rysunek przedstawiający samotnego anioła.
Konkurs miał na celu odkrywanie młodych talentów oraz stworzenie im możliwości publicznej prezentacji swojej twórczości, inspirowanie młodzieży do własnej pracy twórczej, rozwijanie wrażliwości i poczucia piękna. W obecnym trudnym czasie zagrożenia zdrowia i życia organizatorzy zachęcali do zwrócenia szczególnej uwagi na właściwe postawy społeczne i obywatelskie każdego człowieka, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, a także ukazania wysoce moralnych postaw godnych naśladowania. Konkurs cieszył się wielką popularnością wśród uczniów całego województwa lubelskiego, o czym świadczy fakt, że wpłynęło na niego blisko siedemset prac plastycznych oraz ponad osiemdziesiąt prac literackich – poetyckich i prozatorskich.
Uczniowie RCEZ po raz kolejny udowodnili, że okres pandemii to nie tylko nauka zdalna, ale również czas na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań.Opiekunem uczniów jest nauczyciel języka polskiego w RCEZ Agnieszka Sachar.