LOK weźmie udział w Akcji Żonkile

Decyzją Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN nasza instytucja po raz kolejny została zakwalifikowana do realizacji programu edukacyjnego w ramach Akcji Żonkile.

Warsztaty, przybliżające historię zbrojnego powstania w getcie warszawskim, odbędą się w LOK 19 kwietnia. Dlaczego żonkile? Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.