LOK z dotacją w kolejnym projekcie

Lubartowski Ośrodek Kultury rusza z kolejnym projektem, na który uzyskał dofinansowanie. Tym razem placówka szykuje #LubartowskaWiktoria’20, czyli projekt w ramach programu Koalicje dla Niepodległej.

Lubartowski Ośrodek Kultury znalazł się wśród 157 podmiotów, które otrzymają dotację (105 samorządowych instytucji kultury i 52 NGO). Dofinansowanie wynosi od 10 tys. do 40 tys. zł.„Koalicje dla Niepodległej” to system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które realizują projekty wraz z partnerami. Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Dofinansowanie otrzymały: projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne; lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne; wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne; rekonstrukcje wydarzeń historycznych; działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Projekty mogą być realizowane od 3 sierpnia do 20 października 2020 r.