Lokalny Program Rewitalizacji – konsultacje

Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023” zgromadziły 18 lutego w ratuszu wyjątkowo duże grono zainteresowanych mieszkańców Lubartowa. Spotkanie otworzył burmistrz Krzysztof Paśnik. Wprowadzenia do tematu konsultacji dokonali przedstawiciele Wydziału Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Lubartów. Dominującym tematem dyskusji było przeznaczenie budynku przy ul. Reja 14 – dawnej filii Szkoły Podstawowej nr 1. Wzięli w nim udział radni miejscy oraz emeryci i osoby w podeszłym wieku, szukające miejsca dla seniorów, a z drugiej strony rodzice i osoby potrzebujące żłobka dla swoich dzieci. Szczegółowe informacje podamy wkrótce.

Radek Ozonek