Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Olimpiada Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy” to konkurs przedmiotowy sprawdzający wiedzę o historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa. Zakres tematyczny Olimpiady wykracza znacznie poza program szkolny. Adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zainteresowanych szeroko rozumianą historią wojskowości.

Miło nam poinformować, że uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie: Wiktor Jabłoński z klasy II i oraz Maciej Wójcicki z klasy II d zakwalifikowali się do drugiego etapu Olimpiady i będą rywalizować na etapie zawodów międzyszkolnych, które odbędą się po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej lub przynajmniej hybrydowej.

Organizatorami Olimpiady są: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Co roku w zawodach bierze udział niemal 3000 uczniów. Olimpiada rozgrywana jest w trzech etapach, od listopada do czerwca, a jej zwieńczeniem są zawody finałowe w Warszawie, którym towarzyszą atrakcje dla uczestników i ich opiekunów. Zwycięzcy rywalizacji otrzymują cenne nagrody oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wybranych uniwersytetach oraz zwolnienie z matury z historii.

Do zawodów uczniów przygotowywali pani Barbara Kukier i pan Adam Sabat. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

II LO