Łowcy cząstek z II LO

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie wzięli udział w II edycji konkursu „Łowcy cząstek”, organizowanego w ramach międzynarodowego projektu badawczego CREDO i mają swój wkład w budowę największego na świecie detektora promieniowania kosmicznego.

Credo (Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory) – Skrajnie Rozproszone Obserwatorium Promieniowania Kosmicznego to projekt zainicjowany w sierpniu 2016 przez polskich naukowców z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, którego celem jest m.in. poszukiwanie ciemnej materii oraz badanie natury czasoprzestrzeni. Polega na zaangażowaniu jak największej liczby osób w budowę globalnego systemu detektorów promieniowania kosmicznego poprzez wykorzystanie smartfonów i tabletów.

Badania w ramach programu mogą pomóc odpowiedzieć na pytania:

– Czy za niektóre choroby mogą odpowiadać zjawiska astrofizyczne?

– Czy ciemna materia istnieje?

– Jaka jest prawdziwa natura czasoprzestrzeni?

– Czy egzotyczne efekty kwantowej grawitacji można badać eksperymentalnie?

Do konkursu „Łowcy cząstek” przystąpił w 2019 roku zespół z obecnej klasy IIIa, pod opieką koordynatora Jolanty Prokopowicz. Celem każdej uczestniczącej w konkursie drużyny było schwytanie przy pomocy aplikacji mobilnej CREDO Detector jak największej ilości cząstek promieniowania kosmicznego. 6-osobowemu zespołowi z II LO udało się uzyskać ponad 300 dobrych detekcji. Drużyna z II LO oraz koordynatorka otrzymali certyfikaty współtworzenia największego na świecie detektora promieniowania kosmicznego. Miło mieć świadomość, że ma się wkład w międzynarodowe badania.

Współpraca II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie z Państwową Akademią Nauk nie ogranicza się tylko do tego projektu. Szkoła prowadzi cykliczne spotkania z pracownikami Instytutu Fizyki PAN, które odbywają się w II LO.

II LO