Lubartów ma swoją monografię

Prezentacja monografii miasta Lubartowa miała miejsce 11 grudnia w Lubartowskim Ośrodku Kultury.

Pomysł opracowania monografii Lubartowa pt. „Lubartów w dziejach. Od czasów najdawniejszych do współczesności” powstał podczas 470 rocznicy miasta w 2013 roku. Celem wydawnictwa jest dostarczenie wiedzy o przeszłości Lubartowa i utrwalenie w pamięci społecznej aktywności ludzi, którzy odgrywali wybitną rolę w dziejach miasta i okolic.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele samorządu miasta, regionaliści, radni, przedstawiciele placówek oświatowych.- Po kilku latach intensywnej pracy chcemy dziś Państwu zaprezentować wydawnictwo poświęcone naszemu miastu. Jest to monografia historyczna miasta Lubartowa, pierwsze takie dzieło zawierające całość dziejów od czasów najdawniejszych. Książkę wydajemy w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 475-lecia powstania Lubartowa. Jestem przekonany, że będzie to dzieło znaczące dla naszego miasta, źródło wiedzy o jego historii, wydarzeniach i ludziach, którzy na przestrzeni wieków życiem i działalnością tworzyli Lubartów – mówił burmistrz Krzysztof Paśnik.

Monografia ma 13 rozdziałów (zawiera mapy, ryciny i fotografie) pod redakcją naukową prof. Ryszarda Szczygła z UMCS. Redakcja techniczna – Barbara Gąsior, skład i łamanie – Stanisław Kosior, projekt okładki i opracowanie graficzne – Arkadiusz Derecki. Recenzenci – prof. Marian Surdacki i prof. Janusz Wrona. W książce zostały przedstawione przemiany przestrzeni miejskiej, strefa gospodarcza, społeczna, ustrojowa, kulturalna, polityczna życia i działalności Lubartowa. Jak poinformował prof. Ryszard Szczygieł – teraz monografii swojego miasta nie mają Kraśnik i Krasnystaw. – Na początku przygotowaliśmy konspekt, a konstruując go starałem się wykorzystać najnowsze metodologiczne osiągnięcia socjologii historycznej. Całość dziejów miasta w tym konspekcie zostały podzielone na trzy grupy: przestrzeń i jej przemiany, społeczność miejska (struktura i funkcjonowanie), funkcje ośrodka miejskiego. Było sporo pracy, poprawek, doszliśmy też do nowych rzeczy np. w Lubartowie była warzelnia soli – mówił Ryszard Szczygieł.

Spotkanie poświęcone prezentacji monografii prowadziła historyk Ewa Sędzimierz. Zainteresowani mogą zakupić książkę w LOK w cenie 50 zł.

Sylwia Cichoń