Lubartów może dostać ponad 6 mln zł

Projekt dalszej rewitalizacji centrum Lubartowa zajmuje pierwsze miejsce na tzw. liście rezerwowej. Pewne jest, że dostaniemy unijne fundusze na dofinansowanie jego realizacji. Nie wiadomo było tylko, kiedy miasto pozyska te pieniądze.

Urząd Marszałkowski podzielił pieniądze na rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich już w ubiegłym roku. Dostał je m.in. Kock, który przebudowuje centrum miasta.
Samorządy i instytucje, które nie dostały wówczas pieniędzy, trafiły na listę rezerwową. Wiele z nich zakwestionowało liczbę przyznanych ich punktów. Ostatecznie w grudniu ub. roku zarząd województwa zatwierdził nową listę rezerwową. Urząd Marszałkowski przeznaczył na znajdujące się tam projekty 57 mln zł.
Projekt samorządu Lubartowa z 91 punktami znalazł się na pierwszym miejscu. Natomiast projekty złożone przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubartowie dotyczące odnowy osiedli, uplasowały się w połowie drugiej dziesiątki, z niewielkimi szansami na otrzymanie dofinansowania. Spółdzielnia nie zgodziła się z punktacją. Odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. W piątek sąd odwołanie pozostawił bez rozpoznania. Jak czytamy w komunikacie na stronie internetowej sądu, pismo ze spółdzielni wpłynęło do WSA w Lublinie już po ustawowym terminie, bo było dostarczone za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.
Po zakończeniu procedury odwoławczej Zarząd Województwa będzie mógł podpisywać umowy na dofinansowanie przedsięwzięć. Lubartów może dostać ponad 6 mln zł na kolejny etap rewitalizacji miasta. <AJ>

Rewitalizacja centrum Miasta Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II

II etap zadania będzie polegał na kontynuacji przebudowy ulic: 11-go Listopada, Kościuszki. Na przebudowie ulicy bez nazwy, Armii Krajowej, Orlicz-Dreszera, Waryńskiego i Szulca wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji deszczowej. W planach jest też remont środkowej części „Hali targowej” polegający na remoncie elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remoncie dachu, a także przystosowaniu pomieszczenia na biuro doradztwa dla osób wymagających wsparcia. Planowany koszt robót budowlanych wraz z obsługą inwestycyjną wynosi 4.150.000 zł.

 

Prace podczas ubiegłorocznej rewitalizacji: