Lubartów na międzynarodowej konferencji o dialogu obywatelskim

W międzynarodowej konferencji poświęconej dialogowi obywatelskiemu uczestniczył w piątek burmistrz Janusz Bodziacki. Zakończyła ona projekt jaki realizowało miasto Lubartów w ramach współpracy samorządu z mieszkańcami.DSC_2011

Konferencję „Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju” zorganizowano na Wydziale Politologii UMCS. Uczestniczyli w niej prelegenci z polskich uczelni oraz z Ukrainy, Finlandii, Serbii i Włoch.

Dzięki dialogowi obywatelskiemu mieszkańcy mogą uczestniczyć w przygotowywaniu i podejmowaniu decyzji oraz ich realizacji. Potem rozumieją dlaczego te decyzje zostały podjęte, a inwestycje wykonane – mówił podczas konferencji burmistrz Janusz Bodziacki.

Efekty projektu „Włącz się w dialog” Program współpracy samorządu ze społecznością lokalną miasta Lubartów zaprezentował Mariusz Sienkiewicz, prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, z którą Miasto Lubartów realizowało projekt. Jego głównym celem było podniesienie jakości i rozwój konsultacji społecznych. W efekcie powstała specjalna strona internetowa www.konsultacje.lubartow.pl dla mieszkańców, organizacji społecznych oraz samorządu. Można na niej znaleźć informacje dotyczące planowanych, przeprowadzonych i zakończonych konsultacji społecznych, propozycje dotyczące zmian prawa, koncepcje rozwojowe. Mieszkańcy mogą wyrazić tam swoje komentarze i opinie o procesach konsultacji. W ramach projektu zorganizowano między innymi doradztwo dla organizacji pozarządowych, odbyły się także wizyty w miastach, które wdrożyły narzędzia i techniki konsultacji społecznych. (kw)

DSC_1990 DSC_1992 DSC_2004 DSC_2021 DSC_2022