Lubartów na Zgromadzeniu Miast Polskich

Burmistrz Krzysztof Paśnik jako przedstawiciel miasta Lubartów uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich. Spotkanie z udziałem delegatów z ponad dwustu miast odbyło się w dniach 5-6 marca w Poznaniu.

Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich, oprócz czynności statutowych było okazją do przedyskutowania ważnych dla samorządów i miast członkowskich tematów. W Poznaniu samorządowcy rozmawiali m.in. na temat planowania rozwoju przestrzeni miejskich oraz wyzwań środowiskowych, takich jak odpady i klimat. – To tematy szczególnie ważne w kontekście naszego miasta – mówi Krzysztof Paśnik, który podczas zjazdu zasiadał w komisji uchwał i wniosków. Wydarzenie było również okazją do dyskusji na temat możliwości rozwoju miast w kontekście rosnących obciążeń finansowych, zwłaszcza w oświacie. Delegaci zebrani w Poznaniu przyjęli też tezy programu działania ZMP w VIII kadencji. Wśród priorytetów znalazło się m.in. działanie na rzecz korzystnych dla miast, systemowych rozwiązań w zakresie finansów JST. Ważnym punktem w programie była też dyskusja na temat wzmacniania roli samorządów i obrony systemu decentralizacji. 

Materiał: UM Lubartów