Lubartów stawia na rozbudowę strefy gospodarczej

Lubartów od wielu lat tworzy korzystne warunki dla inwestowania, co umożliwia szybszy rozwój przedsiębiorców podejmujących działalność na terenie miasta. Dobry klimat inwestycyjny miasta docenia coraz więcej firm z różnych branż, decydując się na lokalizację kolejnych zakładów właśnie w Lubartowie.

W ramach ogłoszonego kilka dni temu (11 maja) postępowania przetargowego Lubartów zrealizuje inwestycję obejmującą budowę dwóch dróg w terenach inwestycyjnych.

Pierwsza z nich to droga w północnej części miasta, biegnąca od ulicy Nowodworskiej. Ułatwi ona dojazd do firmy DAKO – największej w Polsce drukarni opakowań i lidera w branży poligraficznej. Druga z dróg powstanie w terenach inwestycyjnych miasta zlokalizowanych w południowej jego części, na granicy z gminą Lubartów. Jest to nowo uruchamiane miejsce na przemysłowej mapie Lubartowa, gdzie istnieje możliwość lokalizowania typowych zakładów produkcji przemysłowej. Grunty w tym miejscu zostały już zakupione przez właściciela firmy ZIPIS – Jana Pastwę,  który w 2023 r. planuje rozpocząć budowę zakładu produkcyjnego, który będzie korzystał z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obsługiwanej przez Lubartowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Zakład zadeklarował duże zapotrzebowanie w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

– Środki na budowę dróg, blisko 5 mln zł pozyskane zostały z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Zakończenie budowy pierwszej drogi planowane jest jeszcze w tym roku, budowa drugiej ma zostać ukończona pod koniec 2023 r. – mówi Burmistrz Lubartowa  Krzysztof Paśnik.

Równolegle z przygotowaniami do budowy drogi Miasto prowadzi rozmowy z kolejnymi przedsiębiorcami zainteresowanymi zakupem gruntów w Lubartowie. Budowane drogi ułatwią dalszy rozwój strefy gospodarczej miasta. Ta, w ciągu ostatnich 10 lat bardzo się rozbudowała. Zagospodarowanych zostało ok. 30 ha terenów przy ul. Strefowej. Miasto pozyskało łącznie 16 inwestorów tworzących miejsca pracy dla mieszkańców Lubartowa i okolic. Wśród firm, które zdecydowały się połączyć swój rozwój z Lubartowem znalazły się, m.in.: Jeronimo Martins, Motyl s.c., Wolco sp. z o.o. , Botai die Casting Poland sp. z o.o., Fiber sp. z o.o, SW Poland, Jan Pastwa, Parpharma, a także firmy rodzime takie jak: Drukarnia Dako sp. j., Pegwan sp. z o.o., Zalfon sp. z o.o,, Sewiler sp. z o.o., Termoprofi,, Wyroby Metalowe Świerszcz.