Lubartowscy strażacy oficjalnie w nowej siedzibie. Nadano im sztandar

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie już oficjalnie mieści się w Wincentowie. 11 czerwca odbył się uroczysty apel z okazji nadania sztandaru. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, wśród nich był Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik.

Po wielu latach komenda straży pożarnej przeniosła się z centrum miasta na obrzeża. Mieści się teraz pod adresem Wincentów 112. Choć strażacy w nowej siedzibie pracują już od kwietnia, to teraz odbyło się oficjalne oddanie i poświęcenie obiektu oraz nadanie sztandaru. Wcześniej odprawiono mszę w intencji strażaków w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Lisowie. Po nabożeństwie odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się złożeniem meldunku Komendantowi wojewódzkiemu PSP Grzegorzowi Alinowskiemu. Następnie było podniesienie flagi i odegranie hymnu państwowego. W trakcie apelu zostały wręczone awanse na wyższe stopnie oraz stanowiska służbowe funkcjonariuszom straży z województwa lubelskiego. Podczas oficjalnych uroczystości zostały wbite gwoździe w drzewce sztandaru, a na pamiątkę otwarcia nowej siedziby posadzono dąb czerwony. Poświęcono obiekty komendy i nowe samochody ratowniczo – gaśnicze dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta OSP Lubartów.

Inwestycja była warta 20 milionów złotych. Lokalizacja siedziby straży jest w pobliżu wjazdu do Lubartowa przy Drodze Krajowej nr 19. – Teraz skończą się trudności z wyjazdem i przechowywaniem samochodów specjalistycznych w jednostkach OSP. W nowej siedzibie jest 12 stanowisk garażowych. Potencjał ratowniczo-gaśniczy. Poprzednio kontenery stały 7 kilometrów od komendy, a tamte pomieszczenia były bardzo ciasne. W niektórych przypadkach trzeba było nawet wyjechać pojazdem z garażu, żeby wsiąść do kabiny  – informuje komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie Tomasz Podkański.

Jak podkreślał poseł Sylwester Tułajew – nowy obiekt jest efektem programu inwestycyjnego służb mundurowych, który poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców powiatu lubartowskiego. Część z tych ponad 9 miliardów złotych, które zostały przeznaczane na służby mundurowe, trafiło do Lubartowa. Powstało miejsce bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców powiatu, ale strażacy mają też o wiele lepsze warunki pracy.

Obecnie w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie pracuje 55 osób. W 2020 roku strażacy wyjeżdżali do 1140 interwencji.

Sylwia Cichoń