LUBARTOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 3+ i RODZINY ZASTĘPCZEJ

Uczestnicy miejskiego programu prorodzinnego „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej” realizowanego od 2 marca 2020 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie mogą liczyć na specjalne zniżki.

Partnerem programu mogą zostać instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą działające na terenie Miasta Lubartów, które udzielą ulg, zniżek, bonifikat dla beneficjentów Programu.

Cele Programu to:

wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej, ułatwianie rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki.

Uprawnionymi do korzystania z programu są zamieszkujący na terenie miasta Lubartów członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, wychowujących co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności pozostające pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

Obecnie przedmiotowym Programem objętych jest 169 rodzin.

Aktualni partnerzy Programu:

Sala Zabaw „Super Kids” Wioletta Kozak z siedzibą w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 75, tel. 508 654 709

Partner programu oferuje dla rodzin objętych programem zniżki w postaci 10% upustu na bilet wstępu do Sali Zabaw oraz na imprezy okolicznościowe (urodziny dzieci).

Centrum Obsługi Ubezpieczeniowo – Finansowej, Genowefa Opalińska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Lubartowie przy ul. Armii Krajowej 16,
tel. 81 854 10 72, ,81 855 45 39.

Oferowane zniżki:

15% zniżkiUbezpieczenia Komunikacyjne:

a) odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów (OC) 

b) Auto Casco (AC+KR) – nie dotyczy ryzyk dodatkowych. ( Zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych
i ciężarowo – osobowych o DMC do 3,5 tony).

30% zniżki – Ubezpieczenia Majątkowe i Rolne

a) Bezpieczna rodzina ( z wyłączeniem ryzyka Assistance DOM)

b) Bezpieczny Dom w budowie

c) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków.

d) Bezpieczna Zagroda.

e) Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Sklep Wędkarsko-Zoologiczny „MORMYSZKA” z siedzibą w Lubartowie przy
ul. Lubelskiej 15, tel. 693 545 260

Partner programu oferuje dla rodzin objętych programem 15% upust na cały asortyment.

MEGASANIT Stanisław Krzemiński z siedzibą w Lubartowie przy ul. 11 Listopada 1,
tel. 81 854 36 71,
który oferuje nowoczesne systemy grzewcze, wyposażenia łazienek art. metalowe, art. elektryczne, narzędzia, farby.

Partner programu oferuje dla rodzin objętych programem 10 % upustu na cały asortyment.

Bank Spółdzielczy w Lubartowie z siedzibą w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 95,
tel. 81 855 04 00.

Partner programu oferuje obniżenie oprocentowania kredytu konsumpcyjnego oraz obniżenie prowizji z tytułu udzielenia kredytu konsumpcyjnego ( szczegóły na miejscu).

JAZEK Jacek Tchórz z siedzibą w Lubartowie przy ul. Słowackiego 5B,
tel. 609 815 879.

Partner programu oferuje dla rodzin objętych programem 8 % zniżki na kurs prawa jazdy kat. B.

CENTRUM PODATKOWE Magdalena Wawrzyńska-Świderska z siedzibą w Lubartowie przy ul. Legionów 37, tel. 737 44 11 11.

Partner programu oferuje 20% zniżki na sporządzenie rocznego zeznania podatkowego
(PIT-37, PIT-36, PIT-28).