Lubartowska orkiestra zagrała w Nałęczowie

 23 czerwca  Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie uczestniczyła w XXXIV Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego w Nałęczowie. Udział w przeglądzie wzięło 10 orkiestr.

Jury w składzie: Marian Chmielewski, Jerzy Zawisza, Mariusz Dziubek po ocenie gry w marszu i wysłuchaniu koncertów konkursowych dokonało podsumowania i klasyfikacji orkiestr.

Decyzją jury lubartowska Orkiestra zajęła II miejsce, a za grę w marszu Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie zdobyła I miejsce. Natomiast za najlepszego kapelmistrza-dyrygenta przeglądu jury uznało Andrzeja Zarębę z naszej Orkiestry.

Podczas przeglądu w uznaniu szczególnych zasług dla upowszechniania i krzewienia kultury muzycznej w ruchu amatorskim orkiestr strażackich, za bogaty dorobek artystyczny oraz za aktywną działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej przyznawane były medale. Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został nasz dyrygent Andrzej Zaręba.

Wyrazy uznania dla całej Orkiestry oraz gratulacje dla Pana Kapelmistrza za przyznane odznaczenie i tytułu najlepszego dyrygenta

Udział Orkiestry w przeglądzie finansowany był ze środków Gminy Miasta Lubartów

zdjęcia: Agnieszka Prokopowicz i Łukasz Smyk oraz Orkiestra Dęta OSP Lubartów