Lubartowska policja w akcji „Nakręć się na pomaganie”

„Nakręć się na pomaganie” – to hasło ogólnokrajowej akcji pomagania innym, do której włączyła się również Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie. Przed budynkiem komendy stanęło wielkie serce. Do środka wrzucane są nakrętki, które przekazywane są dla potrzebujących pomocy dzieci. 

Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Lubartowie wspólnie z Wydziałem Prewencji – Zespołem do spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie włączył się do akcji „Nakręć się na pomaganie”. Dzięki przychylności i wsparciu finansowemu dwóch  lubartowskich firm zostało wykonane niebieskie serce. Serce jako symbol otwartości na bezinteresowną pomoc innym ustawione zostało przed wejściem do Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Zebrane nakrętki zostaną przekazane na Lubartowskie Hospicjum Świętej Anny. W akcji nie chodzi tylko o zbieranie nakrętek, choć to ważna ekologiczna postawa, ale nade wszystko o to byśmy wszyscy, wspólnie – mogli zrobić coś dla innych. Wszystko po to, by zmobilizować mieszkańców do zbiórek i zaangażować w akcję dorosłych, młodzież i dzieci.

KPP Lubartów