Lubartowska straż pożarna już w nowej siedzibie

Lubartowscy strażacy przenieśli się do nowej siedziby. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej mieści się teraz w Wincentowie.

20 kwietnia odbyło się oficjalne przekazanie służby na terenie nowej komendy.

Na inwestycję, która kosztowała 20 mln. składa się budynek z 11 stanowiskami garażowymi dla samochodów ratowniczo – gaśniczych, ośmiobramowy budynek bazy kontenerowej, boisko wielofunkcyjne, wspinalnia strażacka oraz ściana skałkowa.

-Jest to infrastruktura, która pozwoli realizować nasze zadania w pełni w jednym miejscu, bez niepotrzebnego przemieszczania się – zapewnia komendant KP PSP Lubartów Tomasz Podkański.

– Nowa lokalizacja zapewni  lepszy czas dojazdu do każdego miejsca w powiecie – dodaje.

(kw)