#Lubartowska#Wiktoria’20

Lubartowski Ośrodek Kultury zrealizował projekt pod nazwą #Lubartowska#Wiktoria’20. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Projekt #Lubartowska#Wiktoria’20 zorganizowano 22 sierpnia w LOK. Placówka uzyskała na ten cel dotację jako jeden ze 157 podmiotów, które otrzymały dotację. Była wystawa mundurów, broni palnej i białej, pokaz wyposażenia policyjnego oraz konkurs wiedzy o broni palnej. Partnerami było Stowarzyszenie Rekonstruktorów i Zbieraczy Broni Palnej oraz Militariów, Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz Społeczna Szkoła Muzyczna w Lubartowie.

Przypominamy, że dotacje z programu „Koalicje dla Niepodległej” przeznaczone były dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które realizują projekty wraz z partnerami. Celem – włączenie mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Sylwia Cichoń
foto: Katarzyna Wójcik