Lubartowski PEC modernizuje system ciepłowniczy w mieście

Lubartowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie stawia na ekologiczne źródła energii. Projekt, który spółka realizuje zakłada zmniejszenie emisji spalin oraz kosztów produkcji ciepła.

Konferencję dotyczącą realizowanego przez PEC projektu „Modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE” zorganizowano 10 maja pod patronatem burmistrza Krzysztofa Paśnika.

Źródło ciepła w PEC w Lubartowie zostanie zmodernizowane na przełomie 2023/2024 r. Spółka chce odejść od ogrzewania węglowego poprzez kogenerację gazową, czyli proces, w wyniku którego produktem końcowym jest energia elektryczna oraz cieplna wytwarzana w tej samej instalacji.

Korzyści to m.in. ograniczenie niskiej emisji, docelowo ciepło ma być produkowane w ponad 50 procentach z odnawialnych źródeł energii. PEC chce się też uniezależnić od dostaw węgla, którego cena kilkakrotnie wzrosła z powodu wojny na Ukrainie.

– Celem projektu jest to, aby mieszkańcy mniej płacili za ciepło, a zarazem daje on szansę, aby ceny za energię elektryczną były mniejsze. Działania związane z przeobrażeniem technologicznym przedsiębiorstwa powinny być wykonane wiele lat wcześniej – przekonywał podczas konferencji burmistrz Krzysztof Paśnik.

Z agregatów kogeneracyjnych coraz częściej korzystają ciepłownie na terenie całego kraju. m.in. zakłady w Bydgoszczy, Hrubieszowie, Legionowie, Ciechanowie czy Radzyniu Podlaskim. W ciągu kilku miesięcy taki agregat ma zostać uruchomiony w lubartowskiej firmie DAKO.

Projekt modernizacji źródeł ciepła w Lubartowie to część większego przedsięwzięcia mającego na celu likwidację niskiej emisji. Zadanie zakłada również rozbudowę sieci ciepłowniczej z przyłączami przy ul. Mucharskiego do budynków zlokalizowanych przy ul. Bukowej, Chmielnej, Cisowej, Kasztanowej i Wierzbowej.

Całkowity koszt realizacji projektu to 28,6 mln zł. Spółka otrzymała dofinansowanie z Funduszy Norweskich w wysokości ponad 5,8 mln. zł. Kolejny milion złotych ma pochodzić z budżetu państwa. Reszta ze środków zabezpieczonych przez Spółkę i pożyczki z NFOŚiGW.

(kw)