Lubartowski Przegląd Kultury Żydowskiej

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Lubartowskim Przeglądzie Kultury Żydowskiej ,,Oj wej w Lubartowie, najpiękniejszy w świecie świat…”, w niedzielę 22 października.
Przegląd zorganizowany zostanie w Lubartowskim Ośrodku Kultury 22 października, w godzinach od 14.30 – 19.00. Wszystko rozpocznie się wprowadzeniem pt: „Nasi Sąsiedzi”. Następnie czekają na nas różne wykonania piosenek o tematyce żydowskiej. Celem projektu jest  przywracanie świadomości historycznej – pamięci o ludności żydowskiej Lubartowa.

O 17.00 zapraszamy na prezentację konspektu międzynarodowego projektu, który chce realizować LOK „Przyszłość dla Przeszłości. Lubartów – the Shtetl of Sunshine”, o którym opowie wyjątkowy gość z zagranicy  J.R.Sonnenschein (Niemcy).  Muzyczną atrakcją  przeglądu będzie zespół ,,Szalom’’ z Chełma, którego występ zakończy i uświetni spotkanie.

 

 

 

O ideę projektu zapytaliśmy dyrektor Lubartowskiego Ośrodka Kultury Małgorzatę Gryglicką-Szczepaniak

Na czym polegał będzie projekt, który w przyszłości zamierza zrealizować Lubartowski Ośrodek Kultury?
Nasz ośrodek kultury w 2018 roku podejmie próbę realizacji zupełnie nowej koncepcji festiwalu pod nazwą „Stary Lubartów – Shtetl of Sunshine”, tylko w większym wydaniu, jako trzydniowej imprezy edukacyjno – historycznej – kulturalnej.

Czy oprócz tego ośrodek kultury podejmie inne działania?
Chcielibyśmy również podjąć próbę utworzenia czegoś w rodzaju „Kamiennego Pola Pamięci”, w formie Land Art pomysłu J.R.Sonnenschein, które byłoby artystycznym wyrazem symbolicznego cmentarza, wyrazem obecności ponad 5000 żydowskich mieszkańców Lubartowa, którzy nie mają swoich grobów, swojego miejsca pochówku.

Czy ta obecność zostanie w jakiś sposób udokumentowana?
Dzięki projektowi chcemy także uratować i utrwalić pamięć o dawnym, przedwojennym Lubartowie w relacjach żyjących mieszkańców, we wspomnieniach potomków, w dokumentach, fotografiach i wszystkich możliwych reliktach przeszłości. Chcemy zachować przeszłość na nośnikach pamięci oraz stworzyć multimedialną wizualizację Lubartowa pod nazwą:  „Lubartów – Shtetl”, w którym niegdyś przenikały się ze sobą różne i jednocześnie bliskie sobie kultury, gdzie wspólnie zamieszkiwali miasteczko lubartowscy Chrześcijanie i lubartowscy Żydzi.

Jakich korzyści dla miasta można będzie spodziewać się w związku z tym projektem?
Jest nadzieja, że pojawi się współpraca w zakresie turystyki, souvenirs, sportu, rekreacji i wymiany młodzieży. Liczymy, że będzie to również promocja naszego miasta w kraju i poza granicami. Ten projekt ma opowiadać pozytywną historię o naszym przedwojennym mieście, o życiu jego mieszkańców. Jest ciągle otwarty i może się zmieniać. Chcemy poprosić mieszkańców Lubartowa o sugestie, opinie i pomoc w jego realizacji. Szukamy wolontariuszy i osób, które zechcą z nami współpracować. Więcej szczegółów podamy o godz. 17.00 w niedzielę 22 października w sali kina Lewart. Jeśli ktoś chciałby się przyłączyć, pomóc w realizacji projektu, prosimy o maila na adres:
lubartow@ShtetlofSunshine.com