„Ma Ojczyzna jest mi bliska”

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie, w gościnnych progach Lubartowskiego Ośrodka Kultury, organizuje IX Miejski Festiwal Pieśni Patriotycznej „Ma Ojczyzna jest mi bliska”. Festiwal obejmuje swoim zasięgiem utalentowane dzieci i młodzież z lubartowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Honorowym patronatem objął to przedsięwzięcie  Burmistrza Miasta Lubartów, który jest też fundatorem nagród.
Serdecznie zapraszamy publiczność do sali kinowej w czwartek 7 listopada o godz. 10.30.
SP 3
foto: archiwum