Madonny Zbigniewa Jóźwika w pałacowej kaplicy

Portrety koronowanych wizerunków Matki Bożej można zobaczyć jeszcze do 29 maja w kaplicy pałacowej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Autorem grafik jest Zbigniew Jóźwik. Otwarciu wystawy z udziałem autora, w dniu 15 maja, towarzyszył koncert scholi z kościoła Chrystusa Odkupiciela ze Skrobowa pod kierownictwem księdza Jana Dzionka.

zbigniew_jozwik_2

– Wystawa składa się z dwóch części – mówił podczas wernisażu Zbigniew Jóźwik. – Ta pierwsza zdominowana jest przez Madonny Wschodu, podróżniczki, które przywędrowały też po drugiej wojnie światowej do naszego kraju – Matkę Bożą Rawiczowską, która znalazła się w Lublinie, Matkę Bożą Płouszowiecką, Matkę Bożą z Żółkwi. Przed paroma laty siostry niepokalanki z Szymanowa wydały wspaniały tom „Sanktuaria Maryjne w Polsce” w sześciu wydaniach. Miałem to szczęście wykonać ilustracje do tego wydawnictwa i wiele z tych Madonn znajdujących się w tych wydaniach jest na prezentowanej tutaj wystawie.

Umowną, drugą część wystawy stanowią autorskie wyobrażenia Madonn. Wśród najciekawszych można wymienić Matkę Bożą Kaspra Świerzowskiego, Matkę Bożą Żeglarzy, Polno-Leśną. Wśród najbardziej charakterystycznych linorytów artysty wymienia się Czarną Madonnę.

 

Autor wystawy jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracował i doktoryzował się w Zakładzie Fizjologii Roślin na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi tej uczelni. Jest autorem 40 publikacji naukowych. Jest bibliofilem, członkiem Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, kawalerem Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem. Uprawia grafikę artystyczną i użytkową, ilustruje książki, wykonuje ekslibrisy. Swoje prace prezentował na ponad 70 wystawach w kraju i za granicą.

Aleksandra Jędryszka

zbigniew_jozwik_13 zbigniew_jozwik_11 zbigniew_jozwik_10 zbigniew_jozwik_1 zbigniew_jozwik_3 zbigniew_jozwik_4 zbigniew_jozwik_5 zbigniew_jozwik_7 zbigniew_jozwik_9 zbigniew_jozwik_14 zbigniew_jozwik_12