Mądre inwestowanie z projektem BAKCYL

21 stycznia uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie wzięli udział w nietypowej lekcji „Mądre inwestowanie”, przeprowadzonej w ramach projektu BAKCYL.

Zajęcia dla klasy I e odbyły się z inicjatywy Elżbiety Mizio – nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, a poprowadziła je Sylwia Marzęda, która jest wolontariuszem Warszawskiego Instytutu Bankowości. Uczniowie II LO dowiedzieli się, w jaki sposób można inwestować swoje oszczędności i zminimalizować ryzyko inwestycyjne. W czasie warsztatów licealiści przeprowadzili symulacje inwestycyjne oraz liczyli, ile mogą zarobić pieniędzy, jeśli zainwestują w akcje, obligacje czy lokaty. W ten sposób uczniowie poznali podstawowe zasady mądrego inwestowania oraz dowiedzieli się, co to jest reinwestycja, dywersyfikacja finansowa czy kapitalizacja odsetek. Po przebytych warsztatach młodzież doszła do konkluzji, że warto inwestować i ponosić ryzyko, ale trzeba to robić w sposób świadomy, a świadomość zyskuje się dzięki zdobywanej wiedzy.

Serdeczne podziękowania kierujemy do pani Sylwii Marzędy, która zechciała podzielić się swoją wiedzą z uczniami II LO w Lubartowie.

II LO