Mamy rondo im. por. Józefa Jurałomskiego

Rondo w pobliżu stacji PKP przyjęło nazwę por. Józefa Jurałomskiego. 21 lipca odsłonięto tabliczkę z nazwą. Okazją była 75 rocznica wyzwolenia miasta.

Por. Józef Jurałomski urodził się 18 maja 1906 r. 2 września 1939 r. jako dowódca IV kompanii II batalionu wyruszył na front. Walczył pod Iłżą w jednej z najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej, a następnie w lasach janowskich. Po przegranej działał w konspiracji, zamieszkał w Lubartowie. Jesienią 1942 r. został komendantem II Rejonu Obwodu Armii Krajowej. Brał udział w Akcji Burza, której efektem było m.in. wyzwolenie spod okupacji niemieckiej (wspólnie z oddziałami 27 WDP) Lubartowa i okolicznych miejscowości. We wrześniu 1944 r. został zastępcą Komendanta Obwodu Białystok – Miasto Armii Krajowej. 10 października 1944 r NKWD aresztowało go na podstawie donosu, po czym wywieziony został do ZSRR. Do Polski wrócił w 1955 r. Zmarł w 1978 roku w Lubartowie, pochowany został na miejscowym cmentarzu.

W 2018 roku Rada Miasta przyjęła uchwałę o nadaniu imienia rondu u zbiegu ulic Lubelskiej, Piaskowej i Kolejowej. Tabliczkę z nazwą odsłoniła 21 lipca jego córka Alicja Korzeniewska podczas uroczystości 75 rocznicy wyzwolenia miasta.

– To dowód uznania dla wszystkich lubartowskich AK-owców, to możliwość przypomnienia o istnieniu tutaj silnych oddziałów, które były w stanie wyzwolić miasto, zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, a wcześniej działać poprzez sabotaż, akcje bojowe. Ważne żebyśmy o niech pamiętali, byli z nich dumni. Wyzwolenie miasta siłami mieszkańców jest ewenementem na skalę Polską i ogólnopolską – mówiła.

Przedstawiciele władz oraz środowiska kombatantów złożyli też kwiaty pod tablicą poświęconą żołnierzom 27 WDP AK przy dworcu kolejowym oraz na cmentarzu parafialnym pod pomnikiem „Poległym w latach 1929-1944.”

(kw)