Marek Danielkiewicz pokazał pasję malarską

Wystawę „Poeci są jak dzieci” można oglądać w galerii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie

Obrazki dla dzieci zaprezentowano podczas otwarcia wystawy 4 października w PMDK. Ich autorem jest Marek Danielkiewicz. – Znany jest z tego, że to nasz lubartowski poeta, krytyk literacki oraz felietonista. Ma na koncie bardzo dużo nagród literackich.  Myślę, że dziś autor pokazuje nam drugie skrywane oblicze – mówiła dyrektor placówki Jolanta Tomasiewcz.

Prace te według artysty grafika Arkadiusza Dereckiego, cechuje nieskrywany autentyzm bawienia się środkami wyrazowymi, mają cechy surrealizmu i dadaizmu. – Brzydkie, paskudne, nieinteligentne, niekolorowe to określenia, jakich nie można użyć wobec twórczości Marka Danielkiewicza. Mamy tu przeciekawe pomysły, kompozycje oparte na nieskrępowanej fantazji kompozycje zamknięte, otoczone pięknym ornamentem, w pełnej gamie kolorystycznej –  podkreślił Derecki.

Jak wspomniał autor wystawy Marek Danielkiewicz, odczytując zebranym gościom utwór Agnieszki Osieckiej pt. „Literatura dla dzieci” – niektóre z tych prac powstały kiedy był bezrobotny i miał dużo czasu. Jest to twórczość, która towarzyszyła mu od samego początku. Wernisaż umiliły występy muzyczne wychowanków placówki.

Marek Danielkiewicz urodził się w Lubartowie, to poeta, recenzent literacki i teatralny, felietonista i rysownik. W latach 1977-1982 studiował na Wydziale Teologicznym KUL. W 1996 ukończył Studium Prawno-Samorządowe w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Natomiast  w latach 2001-2009 był dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im Adama Mickiewicza w Lubartowie. Debiutował wierszami satyrycznymi w tygodniku „Szpilki” (1985). Publikował w „Kamienie”, Kurierze Lubelskim oraz wielu innych pismach kulturalnych. Od 1989 r. związany jest z kwartalnikiem Akcent. Był laureatem Warszawskiej Jesieni Poezji i Nagrody Literackiej im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Obecnie prowadzi warsztaty literackie w Lubartowskim Ośrodku Kultury.

Sylwia Nowokuńska

Obraz 052 Obraz 054 Obraz 056 Obraz 057 Obraz 058 Obraz 059 Obraz 060 Obraz 064 Obraz 065 Obraz 067 Obraz 068 Obraz 069 Obraz 070 Obraz 072 Obraz 075 Obraz 076 Obraz 077 Obraz 078