Marek Danielkiewicz przeszedł na zasłużoną emeryturę

Nasz kolega Marek Danielkiewicz przechodzi na zasłużoną emeryturę. 11 lipca pracownicy Lubartowskiego Ośrodka Kultury podziękowali Markowi za wieloletnią współpracę.

Spotkanie upłynęło pod znakiem wspomnień, refleksji, nie zabrakło ciepłych słów i upominków. Marka Danielkiewicza pożegnał także burmistrz Krzysztof Paśnik, dziękując za nieoceniony wkład w rozwój lubartowskiej kultury.

Marek Danielkiewicz to znany w Lubartowie poeta, recenzent teatralny i literacki, felietonista, rysownik. Debiutował tomem wierszy Nie ma miejsca dla przyjezdnych (1987). Opublikował 10 tomików wierszy.  Są to m.in.: Osobne ocalenie (1990), Pochwała domu (1993), Powrót do Pustej Doliny (1995), Namiętności. Notatnik teatralny i literacki (2000), Droga do Kozłówki (2001), Chłopak z prowincji (2004), Emil z ulicy Lubelskiej (2009), Budapeszt tylko dla dorosłych (2015). Drukował na Węgrzech, w USA i Rosji.

Teksty ogłaszał także w pismach: „Agni”, „Fołks=Sztyme”, „Kamena”, „Kresy” „Magyar Napló”, „Naput” „Okolice”, „Opcje”, „Poezja”, „Portret”, „RED”, „Replika”, „Ruch Muzyczny”, „Topos” „Twórczość” i innych. Jego wiersze były tłumaczone na język angielski, niemiecki, francuski, litewski, węgierski, włoski, rosyjski i ukraiński. Dwukrotny laureat Nagrody Literackiej im. Józefa Czechowicza (1991, 1994) i Warszawskiej Jesieni Poezji (1987, 1988). W 2019 roku opublikował arkusz poetycki z wierszami w języku polskim i włoskim pt. „Pożegnanie”. W 2020 r. otrzymał Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego. Marek Danielkiewicz od 1985 roku związany jest z prasą lubelską. Jest współpracownikiem kwartalnika „Akcent”, gdzie drukuje utwory literackie.

Marek Danielkiewicz przez ostatnie 40 lat związany był z jednostkami kultury i samorządu terytorialnego. Pracował m.in. w Urzędzie Miasta Lubartów, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie, a ostatnio był instruktorem w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Zajmował się propagowaniem kultury literackiej i plastycznej w środowisku dzieci, młodzieży i seniorów.

Naszemu koledze życzymy spokojnego i twórczego czasu na emeryturze.                           

    Red.