Marsz z kijkami do Kocka

Trasa nordic walking Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”do Kocka została zaliczona 6 sierpnia. Tym razem również uczestnikom marszu sprzyjała pogoda. Nie było nadmiernego upału, a lekki wiaterek na całej niemal trasie pozwalał złapać świeży oddech. Uczestnicy dopisali. Gościliśmy kuracjuszy z Ośrodka Wczasów Zdrowotnych BEZETA, którzy bardzo sobie chwalili taką inicjatywę, dzięki której nie tylko mogą aktywnie wypocząć, ale również poznać bliżej okoliczną przyrodę. 20 sierpnia zapraszamy do Pałecznicy nad zalew.

Leszek Zieliński