Marsze na orientację z klubem „Azymut”

29 września odbyły się szkoleniowe marsze na orientację dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie. Nowi członkowie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego „Azymut” zostali przeszkoleni w dziedzinie turystyki kwalifikowanej InO.

Zajęcia prowadził pracownik Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie, instruktor ds. turystki Mateusz Kapitan. Szkolenie przeprowadzone zostało w formie teoretycznej i praktycznej.

W spotkaniu wzięło udział 43 uczniów klas pierwszych II LO. Członkowie koła mieli okazję zapoznać się z zasadami obowiązującymi podczas Marszów na Orientację oraz regulaminem punktacji i współzawodnictwa, zostali przeszkoleni z zakresu odczytywania informacji z map, wyznaczania azymutu, przeliczania skali. Młodzież poznała też zasady bezpieczeństwa na trasie i w trakcie trwania imprez na orientację.

Szkolenie to przygotowało uczniów do samodzielnego, bezpiecznego poruszania się w terenie, stworzyło warunki do rozwijania samodzielności, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie. Dzięki temu spotkaniu członkowie „Azymutu” przygotowali się do pierwszego Marszu na Orientację, który odbędzie się już w październiku.

Spotkanie zorganizowała opiekunka „Azymutu” Katarzyna Płaszczewska.

AO

2-73-54-26-17-28-2