Marzec z Akademią Przedsiębiorczości w II LO

W marcu uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie dwukrotnie brali udział w zdalnych wykładach w ramach działalności Akademii Przedsiębiorczości, czyli programu edukacji ekonomicznej, realizowanego dla uczniów szkół średnich przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Pierwsze zajęcia, przeprowadzone 2 marca przez dra Tadeusza Filipiaka, realizowały temat „Biznesplan jako narzędzie wspomagające decyzje”. Podczas spotkania online dr Filipiak przedstawił młodzieży różne definicje i zasady planowania, a także wskazał sposoby dotyczące strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz omówił cechy i model dobrego biznesplanu.

Drugi z wykładów, zatytułowany „Sztuka negocjacji”, przeprowadziła 19 marca dr Anna Parzonko. Słuchacze z II LO poznali nie tylko tajniki trudnej sztuki negocjacji, ale przekonali się, jakie mity i błędne wyobrażenia o negocjacjach funkcjonują w obiegowej opinii. Prowadząca przedstawiła młodzieży podstawowe metody i style negocjacji, co stanowi fundament dobrego funkcjonowania na rynku każdego biznesu.

Trudno jest się przyzwyczaić do wiosennych zajęć realizowanych zdalnie, ale z pewnością wykłady prowadzone przez pracowników naukowych SGGW w Warszawie stanowią dla młodych ludzi cenne źródło wiedzy, którą wykorzystają w przyszłości, gdy będą stawiać pierwsze kroki jako przedsiębiorcy czy inwestorzy.

Koordynatorem projektu Akademia Przedsiębiorczości SGGW w II LO jest pani Urszula Żurawska, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości oraz informatyki.

Julia Turowska, kl. II j / AO