Maszerowali po zdrowie

Imprezę rekreacyjną pod nazwą „Marsz po zdrowie” – Lubartów w walce z chorobą nowotworową zorganizowano w sobotę 26 października na placu przed ratuszem. Była podsumowaniem działań związanych z konkursem „Zdrowa Gmina”, w którym Lubartów bierze udział  po raz drugi.

 zdrowieCelem imprezy było upowszechnienie wiedzy na temat wczesnej profilaktyki nowotworowej oraz popularyzacja zachowań prozdrowotnych. Tuż przed południem przed ratuszem ustawiła się kolejka (dominowały panie, nie brakowało też dzieci). Mieszkańcy Lubartowa chętnie zapisywali się, by wziąć udział w marszu „z kijkami” w kierunku Plaży Żydowskiej. W ramach tej akcji można było również zmierzyć sobie ciśnienie oraz wysłuchać prelekcji na temat zdrowego żywienia i diety antynowotworowej i obejrzeć pokaz zumby. A przed wyruszeniem w trasę przez centrum nad Wieprz była rozgrzewka i ćwiczenia, można było poznać zasady nordic walking. Organizatorami „Marszu po zdrowie” byli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie we współpracy z Klubem Aktywnych Art.- Fit. oraz Urząd Miasta Lubartów:

 –  Bardzo się cieszę, że jesteśmy w gronie tej części społeczeństwa, które dba o swoje zdrowie. Poprzez waszą działalność próbujecie rozpowszechniać ideę, że o zdrowie trzeba dbać profilaktycznie. Przed dwoma laty wspólnie z panią kierownik MOPS postanowiliśmy włączyć się do konkursu „Zdrowa Gmina” i mamy nadzieję, że działania będę także podejmowane w przyszłości. Życzę wszelkiej radości w dniu dzisiejszym, bo to spotkanie ma służyć propagowaniu zdrowego stylu życia – mówił burmistrz Janusz Bodziacki .

W „Marszu po zdrowie” aktywnie wzięła udział sekretarz miasta Anna Bielińska. Przypominamy, że Lubartów przystąpił do konkursu „Zdrowa Gmina”, którego organizatorem jest Polska Unia Onkologii. Udział polegał na prowadzeniu akcji informacyjno – edukacyjnych wczesnej profilaktyki nowotworowej. Konkurs miał na celu zwiększenie liczby wykonywanych bezpłatnych badań w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego. Działania były prowadzone przez MOPS podczas licznych wydarzeń w mieście m.in. na  festynie z okazji 470-lecia Lubartowa, w trakcie Rodzinnego Dnia Dziecka, Święta Roweru, Dni Radości, Pikniku Rodzinnego ,,Żyj na trzeźwo” oraz ogniska integracyjnego dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. W okresie od 31 lipca do 3 sierpnia w centrum miasta stacjonował mammobus, wszystkie zainteresowane panie miały możliwość wykonać specjalistyczne badanie piersi. W planach jest także przyjazd najnowszej generacji cytomammobusu, w związku ze współpracą z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Sylwia Nowokuńska

Obraz 132 Obraz 131 Obraz 124 Obraz 123 Obraz 116 Obraz 114 Obraz 110 Obraz 104 Obraz 099 Obraz 098 Obraz 097 Obraz 095 Obraz 093 Obraz 090 Obraz 078 Obraz 076 Obraz 075 Obraz 073 Obraz 070 Obraz 069 Obraz 064 Obraz 061 Obraz 059 Obraz 058 Obraz 057