Matematyczne sukcesy uczniów II LO

Na przełomie stycznia i lutego 2023 roku poznaliśmy wyniki XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. Przypomnijmy, że konkurs odbył się 23 listopada 2022 r. i w wzięło nim udział 27 uczniów II LO. Uczniowie klas I – IV rozwiązywali test wielokrotnego wyboru.

Oto wyniki:

Dyplom laureata i nagrodę rzeczową w konkursie otrzymują:

  • Wiktor Opolski z klasy I a (opiekun p. Ewa Biernacka) – I miejsce w województwie,
  • Jakub Ścierzyński z klasy IV g (opiekun p. Elżbieta Warszawska) – I miejsce w województwie

Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie otrzymują:

  • Michał Czerski z klasy IV h (opiekun p. Elżbieta Warszawska) – II miejsce w województwie
  • Krzysztof Domiński z klasy III a (opiekun p. Ewa Biernacka) – II miejsce w województwie.

Dyplom uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach drugich w konkursie otrzymuje:

  • Hanna Bielawska z klasy II b (opiekun Katarzyna Kowalczyk) – X miejsce w województwie

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie.

Wszystkim gratulujemy!