Matematyczne sukcesy uczniów II LO

Do finału Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego zakwalifikowało się trzech uczniów z naszej szkoły: Magdalena Świrska z klasy IIIc, Jakub Ścierzyński z klasy IIIg i Mateusz Budzyński z klasy IIIf. Dodatkowo Magdalena Świrska oraz Jakub Ścierzyński zakwalifikowali się również do półfinału Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Organizatorami Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego są Instytut Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Rektor WAT.

Laureaci konkursu mają zapewnione miejsce na wybranym przez siebie kierunku cywilnym WAT, otrzymują także promesę bezpłatnego zakwaterowania w domu studenckim na pierwszym roku akademickim, stypendium naukowe w pierwszym semestrze studiów oraz nagrody rzeczowe.

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie WAT w Warszawie 18 marca 2022r.

Olimpiada lingwistyki Matematycznej jest jedną z 13 olimpiad naukowych, które mają etapy międzynarodowe. OLM stawia sobie za cele poszerzenie interdyscyplinarnych kompetencji w zakresie lingwistyki teoretycznej, matematycznej i stosowanej. Zadania rozwijają zainteresowania uczniów metodami nauk ścisłych stosowanymi w lingwistyce i poszerzają wiedzę z tego zakresu.

II LO