Matematyka bez granic

Znamy już wyniki XXXI edycji Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières”, w którym po raz kolejny wzięli udział uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.

W rozwiązywaniu zadań konkursowych uczestniczyły całe klasy, pracując w grupach. W tym roku szkolnym aż cztery klasy znalazły się w pierwszej dziesiątce w województwie. I tak: klasa I f, pracując pod kierunkiem p. Katarzyny Radomskiej, zajęła trzecie miejsce w województwie, jedenaste w kraju. Klasa I a, pod opieką p. Elżbiety Warszawskiej, czwarte miejsce w województwie i dwunaste w kraju, a uczniowie z klas I g i I j , pod kierunkiem pań Katarzyny Kowalczyk i Elżbiety Warszawskiej, dziewiąte miejsce w województwie, dwudzieste pierwsze w kraju.Serdecznie gratulujemy!

II LO