Mateusz i Marcin z II LO w czołówce

Uczniowie II LO na Olimpiadzie Historycznej i konkursie GRAND IT TEST osiągnęli dobre wyniki w swoich dziedzinach wiedzy.

Mateusz Kaczor, uczeń klasy II g w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie, wziął udział  w XLIII Olimpiadzie Historycznej. Adam Sabata nauczyciel historii i WOS pomagał Mateuszowi od kilku miesięcy.

14. stycznia odbyły się wojewódzkie eliminacjach olimpiady. W części pisemnej wzięło udział 180. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa lubelskiego. Każdy uczestnik miał wybraną specjalizację i trzy godziny na napisanie zadanego ze swojej dziedziny wypracowania. Komisja oceniała przede wszystkim samodzielną analizę i ocenę problemu, umiejętność selekcji i syntezy materiału, sposób konstruowania dłuższej formy wypowiedzi oraz znajomość różnych źródeł informacji, opinii i ocen historiografii. Praca Mateusza na temat: „Persowie w świecie greckim: V/IV w. p. n. e.” została oceniona pozytywnie i uczeń , jako jeden z 50. uczestników eliminacji na szczeblu wojewódzkim, wziął udział w ustnych eliminacjach olimpiady, przeprowadzonych 27 stycznia.

Marcin Ferenc bierze udział w konkursie GRAND IT TEST. Celem jego jest sprawdzenie wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Zadaniem uczestników jest rozwiązywanie testów wiedzy w ramach projektu IT Szkoła. Konkurs trwać będzie do maja 2017. Po pierwszej serii konkursu uczeń klasy Ia zajmuje bardzo wysokie 16. miejsce w rankingu ogólnopolskim. Opiekunem ucznia jest nauczyciel informatyki w II LO i koordynator projektu IT SZKOŁA – p. Elżbieta Mizio.