Matura i egzamin ośmioklasisty w placówkach miejskich. Wyniki powyżej średnich krajowych

Sprawdziliśmy jak poradzili sobie uczniowie miejskich placówek oświatowych na tegorocznym egzaminie ośmioklasisty oraz na maturze. Według danych Wydziału Oświaty UM, II Liceum Ogólnokształcące oraz szkoły podstawowe osiągnęły wyniki powyżej średnich ogólnopolskich.

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja może poszczycić się zdawalnością matur na poziomie 93%, co na tle innych placówek oświatowych w województwie sytuuje je wysoko.
Wynik absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny na Lubelszczyźnie to 77 % (w liceach 84%).

Z większości zdawanych przedmiotów absolwenci II LO uzyskali średnie wyniki dużo wyższe niż w kraju.

Oto dane Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Lubartów: polski podstawowy: II LO – 58 % (kraj 57 %), matematyka podstawowa: II LO – 67 % (kraj 63 %), angielski podstawowy: II LO – 85% (kraj 82 %).

Jak podaje szkoła, do egzaminów przystąpiło 178 absolwentów. Na poziomie podstawowym najwyższy wynik (100%) uzyskały aż 33 osoby. Warto wyróżnić Zuzannę Sternik i Annę Zielińską, które z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym (język angielski, matematyka) osiągnęły najwyższy wynik. Na poziomie rozszerzonym 100% uzyskali uczniowie zdający język angielski – Marcin Charliński, Martyna Marzec, Zuzanna Żelazek, Weronika Ostrowska i Alicja Tomasiak. Inne bardzo wysokie wyniki z egzaminów na poziomie rozszerzonym, na które warto zwrócić uwagę to: Patrycja Mazur – 98% z matematyki, Patrycja Maciak – 95% z języka polskiego, Jakub Kowalczyk – 93% z wiedzy o społeczeństwie.

Dobre wyniki osiągnęły też lubartowskie szkoły podstawowe podczas tegorocznego egzaminu ośmioklasisty. Szczególnie dobrze wypadł język angielski. W tym przypadku przewaga w porównaniu ze średnią krajową jest duża (wynik krajowy- 67 %, średni wynik lubartowskich szkół – 74 %). Jeśli chodzi o język polski średni wynik krajowy to 60%, a lubartowskie szkoły osiągnęły poziom 65 %. W przypadku matematyki wynik krajowy wyniósł – 57 %, lubartowskie szkoły – 62%.

Z wyników miejskich placówek oświatowych cieszy się burmistrz Krzysztof Paśnik. – Możemy być dumni z naszych maturzystów i absolwentów szkół podstawowych. Fakt, że nasze szkoły miejskie wypadły na egzaminach tak dobrze, to znak, że mamy zdolnych i pracowitych uczniów. Świadczy to także o tym, że kadra nauczycielska i dyrektorzy szkół wykonują swoją pracę rzetelnie i z oddaniem. Dziękuję za to serdecznie i gratuluję świetnych wyników.

Katarzyna Wójcik

fot. SP1