Matury 2021

4 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne 2021. Odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Egzaminy potrwają do 20 maja.

Tak jak w latach ubiegłych uczeń musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.
Maturzyści nie muszą w tym roku przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tak zwanego przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą nadal zdawać maksymalnie egzaminy z sześciu takich przedmiotów. W tym roku jak i w ubiegłym nie ma części ustnej matury.Wyjątkiem będą egzaminy ustne dla osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższą uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego.

4 maja odbyła się matura z polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin składał się – jak co roku – z dwóch części.W pierwszej maturzyści musieli rozwiązać test oraz napisać tekst własny. Do wyboru mieli napisanie rozprawki na jeden z dwóch podanych tematów lub analizę tekstu poetyckiego.Jeden z tematów rozprawki dotyczył „Lalki” Bolesława Prusa -„Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągniecie zamierzonego celu”. Drugi temat dotyczył „Ziemi Obiecanej” Władysława Reymonta. Nawiązując do tego utworu, maturzyści rozwijali temat: „Miasto – przyjazne czy wrogie człowiekowi”.  Ponadto należało zinterpretować wiersz Beaty Obertyńskiej „Strych”. 5 maja odbędzie się egzamin z matematyki, a 6 maja z  języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin maturalny w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 16 czerwca, a egzamin w terminie poprawkowym 24 sierpnia. Wyniki matur będą znane 5 lipca.

SC