Matury w II LO

11 sierpnia absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie odebrali z zachowaniem rygorów sanitarnych świadectwa dojrzałości. Nastroje były bardzo dobre.

Najwyższe wyniki uzyskali:

Emilia Oniszczuk – 100% na poziomie rozszerzonym z języka polskiego i języka angielskiego oraz 100% na poziomie podstawowym z języka angielskiego i matematyki;

Ewa Fiutka – 100% na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego i języka polskiego;

Kinga Cybul – 100% na poziomie rozszerzonym z języka polskiego i 100% na poziomie podstawowym z języka polskiego;

Jagoda Unkiewicz – 100% na poziomie rozszerzonym z języka polskiego i 100% na poziomie podstawowym z języka angielskiego;

Adrianna Dados – 100% na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego i 100% na poziomie podstawowym z języka angielskiego;

Aleksandra Bącławek – 100% na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego i 100% na poziomie podstawowym z języka angielskiego;

Anna Szymczak – 100% na poziomie rozszerzonym z języka polskiego;

Jakub Bobiarski – 100% na poziomie podstawowym z języka angielskiego oraz najwyższe w powiecie wyniki z historii rozszerzonej – 98% i WOS-u rozszerzonego – 80%.

Najwyższe wyniki w powiecie uzyskali:

Zuzanna Rudzińska z matematyki poziom rozszerzony – 98%;

Zuzanna Waśkowska z geografii poziom rozszerzony – 72%;

Artur Przybysławski z fizyki poziom rozszerzony – 82%.

Ogółem 100% uzyskały na poziomie rozszerzonym z języka polskiego – 5 osób, a języka angielskiego – 4 osoby. Na poziomie podstawowym maksymalną ilość punktów uzyskały z języka angielskiego – 18 osób, matematyki – 5 osób i języka polskiego – 1 osoba.

Zdawalność w II LO wyniosła 91,6% i jest to powód do radości. Nie ma osób, które nie mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego. Ostateczne wyniki ukażą się 30 września 2020 r.

Zdawalność w Polsce w liceach wynosi 81%, w województwie lubelskim 80%.

II LO